Archive for Okategoriserade

(ENG) Balcony renovations

Dipart Entreprenad (Dipart Enterprises) has been contracted to carry out balcony renovations at Knypplerskevägen 28-42 and Snörmakarvägen 45-51. The renovations are needed because the reinforced concrete in the supporting beams is showing signs of serious degradation.

The work is projected to take about 6 months to completion, carried out in two phases:
Phase 1 Knypplerskevägen 24- 28 and 30-34 (approximately 12 weeks of work on site).
Phase 1 Knypplerskevägen 36-42 and Snörmakarvägen 45-51 (also approx. 12 weeks of work on site).

The work will start in week 40 – w/c 28 September 2020, with the construction of scaffolding at the first apartment block, Knypplerskevägen 24-28. The scaffolding work will then begin on the next block, Knypplerskevägen 30-34. The scaffolding work will take about 1-2 weeks per block of apartments.

There will be noise disturbance and some other disruptions while the work is underway. One period of disturbance will be during the demolition of the existing balcony structures. The removal of these structures is expected to start as soon as the scaffolding is in place. Residents of the affected apartments will be given more detailed information about what to expect a few days before the disruptive work begins.

It is important that all residents involved in Phase 1 remove all personal possessions from their balconies by Sunday 2020-10-04 at the latest. Balconies must be completely empty. This includes decking-tiles, awnings, and other fittings.

It is recommended that valuable possessions should be removed from indoor window-sills and shelves or tables near to the balcony area. Vibrations from the machinery can cause items to move and fall off raised surfaces.

The most intensive concrete-breaking work, which will be very noisy, will be carried out over a period of about two weeks per apartment block on two separate occasions during the work-phase. At other times, there will often also be noise from the works but it will be less disruptive.

The balcony work will all be carried out from the scaffolding, and will all be done from outside of the apartments. For the period of the work, the windows and façade will be covered with protective translucent plastic and canvas sheeting. Workers will not be able to see in to your apartment. This protective sheeting will unfortunately reduce or completely block your view out.

The working hours are from 7:00 to 18:00. No noisy work will be carried out before 8:00 or after 16:00.

If you have any questions about the work in progress, please contact:
Martin Migic, platschef, 076-003 60 05 martin@dipart.se
Emiljan Llambro, platsbas, 076-003 60 14 emiljan.llambro@dipart.se

(ENG) Balcony Renovations Phase 1

With work planned to start in week 40 (28th Sept – 4th Oct), the balcony renovation programme kicks off at Knypplerskevägen 24-34. The first few days will be taken up with ground works, constructing the scaffolding and other preparations. Then the drilling and demolition work will start.

For residents in Knypplerskevägen 24-34
Balconies must be cleared by 27th September at the latest

A container has been placed behind Knypplerskevägen 31 for disposal of unwanted balcony furniture and fittings. It will be there for the week starting 24 September. The container should only be used for balcony-related items. Please take apart items if possible, to use the container space efficiently. If you need help to take down any furniture or fittings, we suggest you contact Cemi to provide removal services; this will be at your own cost.
As usual, we will have a separate container for disposal of general household scrap on our regular autumn garden clear-up date, which this year is planned for 18th October.

You may store furniture, decking-tiles and other fittings in Brf Dynan’s old boiler room in the basement of Knypplerskevägen 31, for the duration of the building works (approximately 12 weeks per block of apartments). Remember to mark your possessions clearly! The basement will be kept locked during the whole project period, but the housing association cannot be held liable for loss or damage of items in storage. Members of the association committee (the styrelse) are available to help with access to the storage rooms on the following days:
Thursday 24 September, 7-8 pm
Sunday 27 September, 10 am-12 noon

For residents in Knypplerskevägen 36-42 and Snörmakarvägen 45-51
A container has been placed behind Knypplerskevägen 31 for disposal of unwanted balcony furniture and fittings. It will be there for the week starting 24 September. The container is primarily for the use of residents of K24-34. A container that all residents can use will be on-site for the weekend of Brf Dynan’s autumn garden clear-up, which this year is planned for 18th October. This is the opportunity for residents of K36-42 and S45-41 to dispose of their unwanted balcony furniture and fittings. If needed, additional containers will be provided later in the renovation project.
You will be invited to store your furniture, decking-tiles and other fittings in Brf Dynan’s old boiler room in the basement of Knypplerskevägen 31, for the duration of the building works (approximately 12 weeks per block of apartments). During the first phase, this storage space is being used by residents of K24-34. When the Phase 1 work is close to completion, the residents of the remaining apartment blocks will be notified about how and when to access the storage area. The housing association committee will provide more information nearer the time.

Email any queries to balkong@brfdynan.se
/Styrelsen and Oscar Engström – HSB Byggkonsult

Renovering av balkonger

Dipart Entreprenad har fått uppdraget att renovera balkongerna på Knypplerskevägen 28-42 samt Snörmakarvägen 45-51. Tidplan för utförandet är ca 6 månader med två etappindelningar.

Etapp 1: Knypplerskevägen 24- 28 samt 30-34 (ca 12 veckors entreprenadtid).

Etapp 2: Knypplerskevägen 36-42 samt Snörmakarvägen 45-51 (ca 12 veckors entreprenadtid).

Arbetet startar vecka 40, 2020 med att bygga ställning på Knypplerskevägen 24-28. Arbetet med ställningen fortsätter sedan på Knypplerskevägen 30-34. Ställningsarbetet kommer att pågå i c:a 1-2 veckor per hus.

Ett störande moment under entreprenaden kommer att vara rivningsarbetet med balkongplattorna. Rivningsarbetet förväntas starta direkt efter färdigmonterad ställning, separat information gällande start av bilning aviseras några dagar innan start.

Viktigt att boende på Etapp 1 snarast, dock senast söndagen 2020-10-04 plockar bort alla personliga föremål från balkongen så att den är helt tom. Detta inkluderar trallar, markiser m.m. Invändigt tas värdefulla föremål bort som står på fönsterbänkar samt annat övrigt i nära anslutning till balkongen. Vibrationer från maskinerna kan leda till att de faller och går sönder.

De tunga bilningsarbetena, som kommer att innebära mycket buller, kommer att pågå ca två veckor vid två tillfällen per hus. Därefter kan bullrande arbeten förekomma till och från under hela entreprenadtiden fast i mindre omfattning.

Balkongarbetet bedrivs från ställning och endast utifrån. Tidvis kommer fönster och fasaden vara täckt med plast och väv vilket tyvärr kommer att begränsa eller helt förhindra er utsikt.

Våra arbetstider är kl 07.00 – 18.00. Vi kommer ej utföra bullrande arbeten före kl. 08:00 och efter kl 16:00.

Om Ni har frågor kring entreprenaden går det bra att ringa eller maila.

Med hopp om ett gott samarbete!

Martin Migic, platschef, 076-003 60 05 martin@dipart.se
Emiljan Llambro, platsbas, 076-003 60 14 emiljan.llambro@dipart.se

Balkongrenoveringar Fas 1

Med planerad start vecka 40 (28/9-4/10) så kommer balkongrenoveringarna att sätta igång för Knypplerskevägen 24-34. De första dagarna kommer att gå till etablering, ställningar med mera sätts upp. Efter det tar rivningen och bilningen vid.

Information till boende på Knypplerskevägen 24-34

En container att slänga balkongmöblemang och dylikt kommer att placeras bakom Knypplerskevägen 31 från den 24/9 och en vecka framåt. Containern ska endast nyttjas till sådant som ska kastas från balkongerna (försök ta isär möblemang för att spara plats) En container som kan nyttjas till annat skräp kommer till höstens städdag, som är planerad till den 18/10. Behöver ni hjälp med att ta ned till exempel en markis så kan ni förslagsvis kontakta Cemi. Den boende står själv för den kostnaden.
Senast söndagen den 27/9 ska balkongerna vara tömda.
Förvaring av möblemang och trall under renoveringstiden (runt 12 veckor/hus) kommer att erbjudas i föreningens pannrum vid Knypplerskevägen 31. Kom ihåg att märka sakerna väl! Föreningen kan inte ta ansvar för sakerna under förvaringstiden, dock kommer pannrummet vara låst under hela projektet. Tider då en styrelsemedlem eller flera finns tillgänglig för lämning av möblemang i pannrummet:

Torsdag 24/9 Klockan 19-20
Söndag 27/9 Klockan 10-12

Information till boende på Knypplerskevägen 36-42 och Snörmakarvägen 45-51

En container att slänga balkongmöblemang och dylikt kommer att placeras bakom Knypplerskevägen 31 från den 24/9. Observera att containern endast är till för boende på K24-34. En container som alla boende kan nyttja kommer till helgen när höstens städdag är. Städdagen är planerad till den 18/10. Då kan även boende på K36-42 och Snörmakarvägen passa på att kasta möblemang och dylikt från balkonger. Vid behov kommer även fler containrar att beställas in lägre fram i projektet.

Förvaring av möblemang och trall under renoveringstiden (runt 12 veckor/hus) kommer att erbjudas i föreningens pannrum vid Knypplerskevägen 31. Först ut är de boende på K24-34. När projektet håller på att avslutas för dem kommer det bli nästa hus tur, styrelsen återkommer om tidpunkt.

Maila gärna dina funderingar eller frågor till balkong@brfdynan.se

/Styrelsen och Oscar Engström – HSB Byggkonsult

Informationskväll – balkonger

Ett fel smög sig in i det utdelade informationsbladet angående balkongrenoveringens informationskvällar. Rätt mailadress för anmälan till infokvällen samt frågor kring projektet är balkong@brfdynan.se

Brf Dynan står inför en omfattande renovering av föreningens balkonger.

Med anledning av detta kallar Brf Dynans styrelse och HSB och Dipart till informationskväll så att du som boende/medlem kan få svar på eventuella frågor och allmän information om vad renoveringen innebär för dig som boende.

Då Coronapandemin inte tillåter att mer än ett visst antal personer träffas håller vi informationen under två kvällar.

Vid det andra tillfället (10/9) kommer även möjlighet ges att deltaga/lyssna på informationen digitalt. Gå in på (länken borttagen) när mötet ska börja. Föranmälan till de ”fysiska” mötena på First Class Hotel görs via mail till balkong@brfdynan.se eller genom en skriftlig anmälan i brevinkastet till styrelserummet på K32. Skriv namn, adress samt vilket av tillfällena du tänker närvara.

Tider

9 September kl 19.00-20.00
10 September 19.00-20.00 (Även digitalt)

Plats

First Hotel, Brommaplan

Vi bjuder på kaffe och kaka i hotellokalen.

Maila gärna dina funderingar eller frågor till balkong@brfdynan.se

Vi ses och hörs!

/Styrelsen och Oscar Engström – HSB Byggkonsult

Hänt i brf Dynan – sommaren 2020

Fastighets- och brandsyn

Styrelsen har tillsammans med HSB genomfört den årliga besiktningen av alla fastigheter. Vi påminner om att fastighetens rördragning inte får användas som hyllor för förvaring då det finns risk för skador med kostsamma reparationer till följd. Som en följd av brandsynen har även nya, galler som går att låsa upp installerats i gästis och styrelserummet.

Balkongrenovering

Vi inväntar ett slutgiltigt anbud och detaljplan för balkongrenoveringen. När vi har det på plats kommer vi att gå ut med mer information och hållpunkter inför höstens balkongrenovering.

Mark

Samtliga rabatter har städats och även gödslats, så vi hoppas att vår utemiljö håller sig välskött under sommaren. Medlemmar har uttryckt synpunkter på rabatten på gaveln vid Snörmakarvägen 51 och vi kan berätta att den kommer förnyas helt i höst. Vi planerar även för nyttjande av ytorna vid gaveln på Knypplerskevägen 21, samt ytan mellan 28 och 30. Fortsättning följer…

Sopsortering

I höst kommer vi att införa sortering av mat- respektive hushållsavfall. Gå gärna in på vår hemsida www.brfdynan.se och läs mer information från Stockholm Vatten och Avfall.

Grillplatsen

Grillen har nog aldrig blivit så väl nyttjad som denna vår/sommar. Det är verkligen jättetrevligt. Kom ihåg att lämna platsen i det skick du vill möta när du själv ska grilla.

Com Hem

Den 8:e september går Com Hem helt över till digitala tv-sändningar. Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-TV på din tv hemma. Mer information hittar du på vår hemsida alt. på www.comhem.se/digitalisering

Med förhoppning om en fortsatt fin sommar!
Styrelsen, brf Dynan

Den 8 sep 2020 blir tv-utbudet helt digitalt

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Valberedningens förslag 2020

Styrelsen 2019-2020 har varit vald på följande tid:

Lisa Brouwers, ledamot Vald till 2020
Gustav Byberg Skyle, ledamot Vald till 2020
Caroline Fondelius, ledamot Omvald till 2021
Sara Cornell, ledamot Omvald till 2021
Samuel Jangenstål, ledamot Vald till 2020
Maria Bane, ledamot Vald till 2021
Jonas Eriksson, ledamot Vald till 2021

Ur denna styrelse ställer Lisa Brouwers och Samuel Jangenstål upp för omval.

Samtidigt föreslår valberedningen ytterligare två medlemar till styrelsen:

Benjamin Carlsson

Per Petterson.

Poströstning årstämma 2020

Hej,

Precis som tidigare utlovat så kommer vi i år erbjuda en möjlighet till poströstning till stämman.

Du kan hitta formuläret här, med instruktioner.

Mvh Styrelsen

Kallelse stämman 2020

Hej,

Här finns kallelsen för stämman 2020.

Den kommer att vara på fotbollsplanen bakom Knypplerskevägen 24. Årsredovisningen finns bland dokument här på hemsidan. Den håller just nu på att tryckas och kommer delas ut så fort den är klar.

På grund av rådande läge i samhället har vi valt att hålla stämman utomhus.

  • I och med att stämman kommer hållas utomhus i svensk försommar, ta med kläder efter väder. Ta gärna med en stol/utemöbel att sitta på.
  • Vi ska försöka ordna någon form av tält till stämman.
  • Vill man inte delta på stämman så finns möjlighet att poströsta. Ett formulär + instruktioner kommer inom kort att finnas på vår hemsida (se nyhetspanelen till höger)