Archive for Okategoriserade

Hänt i brf Dynan – sommaren 2020

Fastighets- och brandsyn

Styrelsen har tillsammans med HSB genomfört den årliga besiktningen av alla fastigheter. Vi påminner om att fastighetens rördragning inte får användas som hyllor för förvaring då det finns risk för skador med kostsamma reparationer till följd. Som en följd av brandsynen har även nya, galler som går att låsa upp installerats i gästis och styrelserummet.

Balkongrenovering

Vi inväntar ett slutgiltigt anbud och detaljplan för balkongrenoveringen. När vi har det på plats kommer vi att gå ut med mer information och hållpunkter inför höstens balkongrenovering.

Mark

Samtliga rabatter har städats och även gödslats, så vi hoppas att vår utemiljö håller sig välskött under sommaren. Medlemmar har uttryckt synpunkter på rabatten på gaveln vid Snörmakarvägen 51 och vi kan berätta att den kommer förnyas helt i höst. Vi planerar även för nyttjande av ytorna vid gaveln på Knypplerskevägen 21, samt ytan mellan 28 och 30. Fortsättning följer…

Sopsortering

I höst kommer vi att införa sortering av mat- respektive hushållsavfall. Gå gärna in på vår hemsida www.brfdynan.se och läs mer information från Stockholm Vatten och Avfall.

Grillplatsen

Grillen har nog aldrig blivit så väl nyttjad som denna vår/sommar. Det är verkligen jättetrevligt. Kom ihåg att lämna platsen i det skick du vill möta när du själv ska grilla.

Com Hem

Den 8:e september går Com Hem helt över till digitala tv-sändningar. Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-TV på din tv hemma. Mer information hittar du på vår hemsida alt. på www.comhem.se/digitalisering

Med förhoppning om en fortsatt fin sommar!
Styrelsen, brf Dynan

Den 8 sep 2020 blir tv-utbudet helt digitalt

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Valberedningens förslag 2020

Styrelsen 2019-2020 har varit vald på följande tid:

Lisa Brouwers, ledamot Vald till 2020
Gustav Byberg Skyle, ledamot Vald till 2020
Caroline Fondelius, ledamot Omvald till 2021
Sara Cornell, ledamot Omvald till 2021
Samuel Jangenstål, ledamot Vald till 2020
Maria Bane, ledamot Vald till 2021
Jonas Eriksson, ledamot Vald till 2021

Ur denna styrelse ställer Lisa Brouwers och Samuel Jangenstål upp för omval.

Samtidigt föreslår valberedningen ytterligare två medlemar till styrelsen:

Benjamin Carlsson

Per Petterson.

Poströstning årstämma 2020

Hej,

Precis som tidigare utlovat så kommer vi i år erbjuda en möjlighet till poströstning till stämman.

Du kan hitta formuläret här, med instruktioner.

Mvh Styrelsen

Kallelse stämman 2020

Hej,

Här finns kallelsen för stämman 2020.

Den kommer att vara på fotbollsplanen bakom Knypplerskevägen 24. Årsredovisningen finns bland dokument här på hemsidan. Den håller just nu på att tryckas och kommer delas ut så fort den är klar.

På grund av rådande läge i samhället har vi valt att hålla stämman utomhus.

  • I och med att stämman kommer hållas utomhus i svensk försommar, ta med kläder efter väder. Ta gärna med en stol/utemöbel att sitta på.
  • Vi ska försöka ordna någon form av tält till stämman.
  • Vill man inte delta på stämman så finns möjlighet att poströsta. Ett formulär + instruktioner kommer inom kort att finnas på vår hemsida (se nyhetspanelen till höger)

Årsredovisning 2019 och Stämma

Hej,

Nu har årsredovisningen blivit klart. Den kan ni hitta här!

Gällande stämman så kommer vi att ha den utomhus på fotbollsplanen bakom Knypplerskevägen 24, klockan 19 den 11 Juni. Vi kommer med en formell kallelse i veckan följt av en tryckt årsredovisning lite senare.

Mvh Styrelsen i Brf Dynan!

Hänt i Brf Dynan – Kvartal 1 2020

Balkongbyte

Vi har under våren jobbat vidare med arbetet kring ett byte av balkongerna. Balkongerna är ca 75 år gamla och vi har efter en undersökning fått rådet att byta ut dem helt. Efter en upphandling har vi valt leverantören ”Dipart” som nu ska göra en projektering för att ta fram hur arbetet ska utföras på ett bra sätt. Vi har anlitat HSB till att leda projektet. Vi kommer att ta fram information tillsammans med Dipart och HSB kring projektet framöver. Vi hoppas dock kunna starta arbetet så fort som möjligt.

OVK

Efter att ha stött på ytterligare förseningar i arbetet med OVKn är vi nu på banan igen. Vi arbetar tillsammans med HSB och Franska Bukten för att driva arbetet framåt. De lägenheter som är berörda kommer att få information de kommande veckorna.

Bredband

Efter att ha sett över lite olika leverantörer av bredband har vi valt att byta bredbandsleverantör. Den nya leverantören kommer att bli Bahnhof. Då våra nuvarande kontrakt löper en tid framåt så kommer detta byte tyvärr ske 2022-01-31. I det nya avtalet som binds på 5 år, ingår 1000 mbits (ca 10 gånger snabbare än tidigare) och ny router. Kostnaden per månad kommer att bli 72 kr istället för dagens 125 kr. Mer info kommer framöver.

Stämman

Vi siktar på att ha årsstämman den 2 Juni, men beroende på när dokument etc blir klara kan detta skjutas fram lite grann. I dessa tider av COVID-19 så ska vi försöka hålla stämman utomhus. Mer information kommer i samband med kallelsen.

Sök till styrelsen!

Sist men absolut inte minst vill vi i styrelsen uppmana alla medlemmar som är sugna på att söka till nästa styrelse!

Mvh Styrelsen

Vårstädning 2020 – 10 maj

Varmt välkomna till vårens städdag!

Se info här eller i trapphusen.

Uppdatering av stadgarna

Hej!

Styrelsen har tidigare informerat om den pågående diskussion som föreningen haft med HSB:s jurister gällande föreningens ansvarsfördelning av köksfläkt och spiskåpa i enlighet med föreningens stadgar.

I samband med Dynans föreningsstämma 2016-06-28 samt extrastämma 2016-12-15 har röstberättigade medlemmar fått möjlighet att rösta för eller emot en stadgeändring, där de nya stadgarna innebar att bostadsrättsinnehavaren har ett underhållsansvar för köksfläkten i sin lägenhet och belastas således kostnader för byte av köksfläkt.  Majoriteten av medlemmarna röstade för en stadgeändring varpå beslutet även fastställdes.

För att en stadgeändring ska vara giltig behöver den registreras hos Bolagsverket, styrelsen har efter stämmobeslutet skickat in stadgeändringen för registrering men av oförklarlig anledning har den inte registrerats hos Bolagsverket. Det finns ingen tidsgräns för när en stadgeändring senast måste registreras hos Bolagsverket efter ett stämmobeslut, därav har styrelsen på nytt skickat in stadgeändringen till Bolagsverket och fått den registrerad 2020-03-04. Bifogat finns de uppdaterade stadgarna.

Stadgeändringen innebär att enligt §31 punkt 12 ansvarar bostadsrättshavaren för att underhålla, reparera och bekosta åtgärder beträffande köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd. Vidare ska bostadsrättsinnehavaren följa de anvisningarna som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende bl.a. ventilation, åtgärderna ska alltid utföras fackmässigt.

Föreningens ventilationssystem är uppbyggt med kryddhyllefläkt med tillhörande spiskåpa som styr denna, ventilationskanal från badrum är även påkopplad mot kryddhyllefläkten. Varje lägenhet är sitt eget ventilationssystem som alla utgör en del av husets ventilation. För att ventilationen ska fungera och uppnå godkända flöden så måste spiskåpa och köksfläkt vara av fungerande modell.
Franska Bukten har tittat på möjliga lösningar och offererat en nyare variant av befintliga köksfläktar med spiskåpa som ger en fungerande ventilation.

För de medlemmar som tidigare fått anmodan om att åtgärda de anmärkningar som framkommit i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen av Franska Bukten, kommer inom de närmsta veckorna få en ny anmodan om att beställa och bekosta åtgärder av de anmärkningar ni fått.
Möjligheten att beställa åtgärder av Franska Bukten kommer att finnas.

Om ni har frågor gällande ovanstående är ni välkomna att kontakta
vår fastighetsförvaltare Emma Thunell från HSB.

Emma.thunell@hsb.se

Mvh Styrelsen

De uppdaterade stadgarna

PS: Dessa finns också på sidan ’Dokument’

Info kring OVK

Hej,

Det är flera boende som har hört av sig med frågor gällande OVK:n och de åtgärder som har aviserats till berörda lägenheter där ventilationen inte är godkänd enligt Franska Bukten som utför ventilationskontrollen i föreningen. Den första kontrollen gjordes i början på 2019 och därefter har Franska Bukten utfört de åtgärder som är föreningens ansvar såsom rensning av ventilationskanaler och dylikt.

Styrelsen har fått informationen från HSB att boende äger fläktar och spiskåpor varav det är den boendes ansvar att stå för de åtgärder som krävs för att lägenheten ska få en godkänd ventilation. Några boende har ifrågasatt detta och vi håller just nu på att rådfråga HSB:s jurister rörande om det faktiskt är föreningen som ska bekosta åtgärder som rör fläkt och spiskåpa eller om det är boendes ansvar.

Vi kommer att gå ut med ny information inom kort när vi vet mer och ni behöver inte förhålla er till de datum som tidigare har aviserats.

Mvh Styrelsen