Styrelsen

Styrelsen i Brf Dynan består efter stämman i maj 2019 av följande personer:

Gustav Byberg, Ordförande
Lisa Brouwers, Vice ordförande
Samuel Jangenstål, Kassör
Caroline Fondelius, Sekreterare
Sarah Cornell, Ledamot
Jonas Eriksson, Ledamot
Maria Bane, Ledamot
Hanna Neumann, ledamot (HSB)

Styrelsen kontaktas enklast genom e-post info@brfdynan.se.

Telefonnummer till enskilda styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i varje port.