Trivselregler

Sopor – avfall – övrigt skräp

Endast hushållsavfall i väl förslutna soppåsar får kastas i sopkärlen, som är placerade i soprum invid entrén till respektive trappuppgång.

I föreningen finns inga grovsoprum. Du ansvarar själv för att slänga allt som inte är hushållsavfall på återvinningen. Inga sopor eller avfall får lämnas i föreningens gemensamma utrymmen. Varje medlem ansvarar själv för att slänga kartonger, tidningar, tomglas och överblivet material från renoveringar etc. på avsedda platser. I samband med städdagarna, vår och höst, hyr föreningen en container under några dagar. Där kan medlemmarna slänga övrigt skräp (undantaget färg och elektronik/vitvaror).

Trapphus, källare och utomhusmiljö: alla boende måste visa hänsyn till varandra genom att inte kasta skräp och fimpar från balkonger, i närheten av entréer, vid grillplatsen eller på föreningens övriga mark. Vi vill trivas i vår förening!

Grillning

Användning av kol- eller gasolgrill på balkonger eller i direkt anslutning till dessa är förbjudet. Styrelsen följer här rekommendationer från HSB:s jurister och sakkunniga inom brandskydd, men då många medlemmar önskar grilla på sin balkong/uteplats väljer styrelsen att tills vidare godkänna användandet av elektriska grillar. Dessa är inte farliga på samma sätt som kol- och gasolgrillar.

Du kan också grilla på föreningens grillplats – ta med egen kol, och lämna den som du vill hitta den!

Lugnt i huset

Visa sunt förnuft och stör inte dina grannar. Högljudda reparationsarbeten ska utföras dagtid under vardagar. Enklare reparationsarbeten får utföras vardagar mellan 07:00 – 21:00 och under helger mellan 09:00 – 18:00. Det är inte tillåtet att flytta tunga möbler, spela hög musik, ha hög volym på radion eller TV:n mellan kl. 22.00 – 07:00 på vardagar och mellan 00:00 – 09:00 på helger.

Dörrar/portar

Alla entrédörrar och övriga utgångar ska alltid hållas stängda/låsta för att minska risk för inbrott och andra ovälkomna besök.

Husdjur

Det är tillåtet att rasta husdjur i bostadsområdet, men inte i planteringar, på lekplatser eller i anslutning till entréerna. Hundbajs plockas självklart upp. Din granne kanske är rädd, allergisk eller helt enkelt inte vill hälsa på främmande djur, se därför till att ha din hund (eller katt) kopplad inom bostadsområdet.

Uthyrning i andra hand

Andrahandsuthyrning tillåts endast efter styrelsens godkännande, se Dynans hemsida för ytterligare information. Notera att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att även andrahandshyresgästen följer föreningens stadgar och dessa trivselregler.

Tvättstuga

Bokning görs med låscylinder på avsedd tavla. Om du behöver ny nyckel eller cylinder kontaktar du fastighetsförvaltaren CEMI. Efter tvättiden ska låset flyttas till tavlans parkering alternativt till ny tvättid. I övrigt ska reglerna som är uppsatta i tvättstugorna följas.

Felanmälan

Det är viktigt att alla boende anmäler fel som rör föreningens gemensamma egendom till Dynans fastighetsskötare. Kontaktinformation finns i samtliga trapphus.