Trivselregler

Styrelsen har tidigare skickat ut trivselregler till alla boende, och alla nyinflyttade får dessa trivselregler skickade till sig när de flyttar in. För allas trevnad är det viktigt att dessa regler följs.

SOPOR

Sopnedkast: Inom föreningen finns olika typer av lösningar med alltifrån sopkaruseller, nedkast från flera våningar och helt manuellt hanterade sopkärl på nedre botten. Den gemensamma nämnaren är att samtliga sopluckor ser likadana ut och fungerar på samma sätt. Följande gäller därför för alla nedkast:

  1. Tryck inte in för stora sopor i nedkasten. Det som inte enkelt kommer igenom luckan, fastnar i nedkastet och luktar illa.
  2. Stäng luckan ordentligt. Om luckan lämnas öppen/på glänt luktar det illa i hela trappuppgången, eftersom det där saknas ventilation.
  3. Endast hushållsavfall i väl förslutna soppåsar får kastas i sopnedkasten.

Trapphus & källare: Inga sopor eller avfall, vad det än består av, får lämnas i föreningens gemensamma utrymmen. Varje medlem måste själv ansvara för att slänga överblivet material från renoveringar, skrymmande emballage etc.

Övrigt skräp: Alla boende måste visa hänsyn till varandra genom att inte kasta skräp och fimpar från balkonger, i närheten av entréer, vid grillplats eller på föreningens övriga mark.

Återvinnings stationer:
Närmsta miljöstation finns bakom plantagen vid Bromma flygplats.
Och skulle man inte ha möjlighet att ta sig bort dit så har Stockholmstad ordnat med en mobil miljöstation som kommer till bl a OKQ8 på Bromma plan.
Läs mer om den mobila miljöstationen.
Och läs mer om stockholms miljöstationer.

Grillning

Användande av kol- och gasolgrill är helt förbjuden på balkonger eller i direkt anslutning till dessa. I hus med balkonger som är inbyggda och rakt under varandra finns risk för förgiftning då rökgaser inte ventileras bort. Styrelsen har i denna fråga valt att följa rekommendationer från HSB:s jurister och sakkunniga inom brand-skydd. Samtidigt har många medlemmar ett stort nöje av att grilla på sin balkong/uteplats och därför väljer styrelsen att tills vidare godkänna användandet av elektriska grillar, som inte är farliga på samma sätt som kol- och gasolgrillar. Detta kan komma att omprövas om det visar sig orsaka mer olägenhet än nöje. Grillning görs för övrigt med fördel på föreningens grillplats.

Lugnt i huset

Ljudintensiva större reparationsarbeten ska bedrivas dagtid under vardagar. Enklare reparationsarbeten (borra, hamra, spika) får utföras vardagar mellan 07:00 – 21:00 och under helger mellan 09:00 – 18:00. I tillägg är det inte tillåtet att flytta tunga möbler, spela hög musik, ha hög volym på radion eller TV:n mellan 22.00 – 07:00 på vardagar och mellan 00:00 – 09:00 på helger.

Rökning på balkonger

Då balkonger inte är allmän plats så är rökning tillåtet. Men om du som boende röker på balkongerna under sommaren, tänk på att många har fönstren öppna och då kan få in rök i lägenheterna. Om du som granne upplever detta som störande råder vi dig att prata med din granne. Tänk på att visa hänsyn mot varandra!

Dörrar/portar

Alla entrédörrar och övriga utgångar ska alltid hållas stängda/låsta.

Husdjur

Det är tillåtet att rasta husdjur i bostadsområdet, dock inte i planteringar, på lekplatser eller i anslutning till entréerna. Avföring plockas självklart upp och kastas i hundlatrin eller i annan lämplig behållare. Din granne kanske är rädd, allergisk eller helt enkelt inte vill hälsa på främmande djur, se därför till att ha husdjuret kopplat inom bostadsområdet. Porten i entrén får inte ställas upp för att husdjuret skall kunna ”sköta sig själv”.

Uthyrning i andra hand

Andrahandsuthyrning tillåts endast efter styrelsens godkännande. Hyresgästen är skyldig att följa föreningens stadgar och dessa trivselregler.

Tvättstuga

Bokning kan endast ske med låscylinder på avsedd tavla. Efter tvättiden ska låset flyttas till tavlans parkering alternativt till ny tvättid. Om boende tappar bort nyckel, måste låset borras bort och ny cylinder inköpas. Detta görs via fastighets-skötaren och på bekostad av den boende. I övrigt ska reglerna som är uppsatta i tvättststugorna följas.

Felanmälan

Det är viktigt att alla boende anmäler fel som rör föreningens gemensamma egendom till Dynans fastighetsskötare. Kontaktinformation finns i samtliga trapphus.

Styrelsen i BRF Dynan, augusti 2015