Info kring OVK

Hej,

Det är flera boende som har hört av sig med frågor gällande OVK:n och de åtgärder som har aviserats till berörda lägenheter där ventilationen inte är godkänd enligt Franska Bukten som utför ventilationskontrollen i föreningen. Den första kontrollen gjordes i början på 2019 och därefter har Franska Bukten utfört de åtgärder som är föreningens ansvar såsom rensning av ventilationskanaler och dylikt.

Styrelsen har fått informationen från HSB att boende äger fläktar och spiskåpor varav det är den boendes ansvar att stå för de åtgärder som krävs för att lägenheten ska få en godkänd ventilation. Några boende har ifrågasatt detta och vi håller just nu på att rådfråga HSB:s jurister rörande om det faktiskt är föreningen som ska bekosta åtgärder som rör fläkt och spiskåpa eller om det är boendes ansvar.

Vi kommer att gå ut med ny information inom kort när vi vet mer och ni behöver inte förhålla er till de datum som tidigare har aviserats.

Mvh Styrelsen

Comments are closed.