OVK undersökning 21-23 januari

Hej alla boende i Dynan,

I slutet av Januari kommer Franska Bukten att genomföra en OVK undersökning. Det är därför viktigt att boende följer instruktionerna i detta dokument.

Alla boende kommer också få en avisering närmare de berörda datumen.

Mvh Styrelsen

Stämma 23/5 2018

Hej,

Dag: 23 maj 2018
Tid: Kl 19.00
Plats: First Hotell (f.d.Flyghotellet) Brommaplan

Här kommer kallelsen till årets stämma. Kallelsen är uppsatt i samtliga trapphus. Den kommer även att ges ut till samtliga medlemmar så fort den kommit från HSB tryck. Då kommer även en fysisk version av årsredovisningen. Så länge finns årsredovisningen här.

En digital version av kallelsen finnas här.

 

Uppdaterade tider för fönsterbytet

Hej,

Det har kommit en uppdaterad tidsplan för fönsterbytet i följande fastigheter:

Knypplerskevägen 30-34

Knypplerskevägen 36-42

Snörmakarvägen 45-51

Se följande sida för information. Denna information kommer även upp i trapphusen hos berörda fastigheter.

//Styrelsen

Inbrott i föreningen

Hej,

Vi har på kort tid drabbats av två inbrott (lägenhet + förråd). Vi vill be boende i föreningen att vara vaksamma mot eventuella obehöriga i trapphus och källare.

Vi förstår att detta kan vara en utmaning då vi just nu genomför ett omfattande fönsterbyte. De som jobbar med just detta ska vara tydligt igenkännbara med arbetskläder men framförallt deras ID kort, så kallade id06 kort.

Knypplerskevägen 30, Tvättstuga

Hej,

Som många har märkt så har Tvättstugan på Knypplerskevägen 30 varit stängd pga vattenskada. Denna har tyvärr visat sig vara mer omfattande än vad vi och fastighetsskötaren tidigare trott.

Tvättstugan kommer dessvärre att vara stängd ett par veckor till då vi behöver byta golvbrunnar samt montera nytt ytbelägg på golvet.

Infosida om fönsterbytet

Vi har skapat en sida med information kring fönsterbytet.

Ni kan nå den på följande länk:

Fönsterbyte och fasadarbete

Preliminära tider för fönsterbyten Knypplerskevägen 21-31, 24-28

Hej,

Följande är de preliminära tiderna för fönsterbyte i den första ”etappen”:

Knypplerskevägen 21-31. Fönsterbyte vecka 14- 16

Knypplerskevägen 24-28. Fönsterbyte vecka  17-19

//Brf Dynans Styrelse och Sehed

Uppdatering kring ny armatur bakom husen på Knypplerskevägen

Styrelsen har under vintern arbetat med att få upp ny armatur bakom husen på Knypplerskevägen. Målet med detta har varit att få bättre belysning som är lättare för föreningen att underhålla.

Några boende har kontaktat oss med synpunkter angående stark ljusstyrka samt ”kallt” ljussken. Vi håller på att undersöka lösningar på detta.

//Brf Dynans styrelse

Information om fönsterbyte i föreningen

Hej,

Som de flesta i föreningen redan känner till så har vi under lång tid arbetat med att få igång ett fönsterrenoverings projekt. Efter mycket jobb från flera olika styrelser kan vi äntligen säga att projektet kommer att starta. Samtliga boende i föreningen ska ha fått information i sin brevlåda nu i veckan. För säkerhets skull lägger vi även upp samma information här på hemsidan, ifall någon boende råkar tappa bort informationen.

Arbetet kommer att ske under våren. Mer information om uppstartsmöte och scheman kommer att finnas tillgänglig senare.

Frågor gällande arbetet och projektet besvaras bäst av projektledaren.

Det finns möjlighet att göra tillval i form av extra bullerglas (se informationslappen), denna extra beställning måste göras senast den 29/12!

Armaturbyte i föreningen

De kommande veckorna kommer vi att byta ut armaturen på fastigheterna. Målet med bytet är att få bättre ljust samt armatur som är lättare för föreningen att underhålla.