Årsredovisning 2019 och Stämma

Hej,

Nu har årsredovisningen blivit klart. Den kan ni hitta här!

Gällande stämman så kommer vi att ha den utomhus på fotbollsplanen bakom Knypplerskevägen 24, klockan 19 den 11 Juni. Vi kommer med en formell kallelse i veckan följt av en tryckt årsredovisning lite senare.

Mvh Styrelsen i Brf Dynan!

Hänt i Brf Dynan – Kvartal 1 2020

Balkongbyte

Vi har under våren jobbat vidare med arbetet kring ett byte av balkongerna. Balkongerna är ca 75 år gamla och vi har efter en undersökning fått rådet att byta ut dem helt. Efter en upphandling har vi valt leverantören ”Dipart” som nu ska göra en projektering för att ta fram hur arbetet ska utföras på ett bra sätt. Vi har anlitat HSB till att leda projektet. Vi kommer att ta fram information tillsammans med Dipart och HSB kring projektet framöver. Vi hoppas dock kunna starta arbetet så fort som möjligt.

OVK

Efter att ha stött på ytterligare förseningar i arbetet med OVKn är vi nu på banan igen. Vi arbetar tillsammans med HSB och Franska Bukten för att driva arbetet framåt. De lägenheter som är berörda kommer att få information de kommande veckorna.

Bredband

Efter att ha sett över lite olika leverantörer av bredband har vi valt att byta bredbandsleverantör. Den nya leverantören kommer att bli Bahnhof. Då våra nuvarande kontrakt löper en tid framåt så kommer detta byte tyvärr ske 2022-01-31. I det nya avtalet som binds på 5 år, ingår 1000 mbits (ca 10 gånger snabbare än tidigare) och ny router. Kostnaden per månad kommer att bli 72 kr istället för dagens 125 kr. Mer info kommer framöver.

Stämman

Vi siktar på att ha årsstämman den 2 Juni, men beroende på när dokument etc blir klara kan detta skjutas fram lite grann. I dessa tider av COVID-19 så ska vi försöka hålla stämman utomhus. Mer information kommer i samband med kallelsen.

Sök till styrelsen!

Sist men absolut inte minst vill vi i styrelsen uppmana alla medlemmar som är sugna på att söka till nästa styrelse!

Mvh Styrelsen

Vårstädning 2020 – 10 maj

Varmt välkomna till vårens städdag!

Se info här eller i trapphusen.

Uppdatering av stadgarna

Hej!

Styrelsen har tidigare informerat om den pågående diskussion som föreningen haft med HSB:s jurister gällande föreningens ansvarsfördelning av köksfläkt och spiskåpa i enlighet med föreningens stadgar.

I samband med Dynans föreningsstämma 2016-06-28 samt extrastämma 2016-12-15 har röstberättigade medlemmar fått möjlighet att rösta för eller emot en stadgeändring, där de nya stadgarna innebar att bostadsrättsinnehavaren har ett underhållsansvar för köksfläkten i sin lägenhet och belastas således kostnader för byte av köksfläkt.  Majoriteten av medlemmarna röstade för en stadgeändring varpå beslutet även fastställdes.

För att en stadgeändring ska vara giltig behöver den registreras hos Bolagsverket, styrelsen har efter stämmobeslutet skickat in stadgeändringen för registrering men av oförklarlig anledning har den inte registrerats hos Bolagsverket. Det finns ingen tidsgräns för när en stadgeändring senast måste registreras hos Bolagsverket efter ett stämmobeslut, därav har styrelsen på nytt skickat in stadgeändringen till Bolagsverket och fått den registrerad 2020-03-04. Bifogat finns de uppdaterade stadgarna.

Stadgeändringen innebär att enligt §31 punkt 12 ansvarar bostadsrättshavaren för att underhålla, reparera och bekosta åtgärder beträffande köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd. Vidare ska bostadsrättsinnehavaren följa de anvisningarna som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende bl.a. ventilation, åtgärderna ska alltid utföras fackmässigt.

Föreningens ventilationssystem är uppbyggt med kryddhyllefläkt med tillhörande spiskåpa som styr denna, ventilationskanal från badrum är även påkopplad mot kryddhyllefläkten. Varje lägenhet är sitt eget ventilationssystem som alla utgör en del av husets ventilation. För att ventilationen ska fungera och uppnå godkända flöden så måste spiskåpa och köksfläkt vara av fungerande modell.
Franska Bukten har tittat på möjliga lösningar och offererat en nyare variant av befintliga köksfläktar med spiskåpa som ger en fungerande ventilation.

För de medlemmar som tidigare fått anmodan om att åtgärda de anmärkningar som framkommit i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen av Franska Bukten, kommer inom de närmsta veckorna få en ny anmodan om att beställa och bekosta åtgärder av de anmärkningar ni fått.
Möjligheten att beställa åtgärder av Franska Bukten kommer att finnas.

Om ni har frågor gällande ovanstående är ni välkomna att kontakta
vår fastighetsförvaltare Emma Thunell från HSB.

Emma.thunell@hsb.se

Mvh Styrelsen

De uppdaterade stadgarna

PS: Dessa finns också på sidan ’Dokument’

Info kring OVK

Hej,

Det är flera boende som har hört av sig med frågor gällande OVK:n och de åtgärder som har aviserats till berörda lägenheter där ventilationen inte är godkänd enligt Franska Bukten som utför ventilationskontrollen i föreningen. Den första kontrollen gjordes i början på 2019 och därefter har Franska Bukten utfört de åtgärder som är föreningens ansvar såsom rensning av ventilationskanaler och dylikt.

Styrelsen har fått informationen från HSB att boende äger fläktar och spiskåpor varav det är den boendes ansvar att stå för de åtgärder som krävs för att lägenheten ska få en godkänd ventilation. Några boende har ifrågasatt detta och vi håller just nu på att rådfråga HSB:s jurister rörande om det faktiskt är föreningen som ska bekosta åtgärder som rör fläkt och spiskåpa eller om det är boendes ansvar.

Vi kommer att gå ut med ny information inom kort när vi vet mer och ni behöver inte förhålla er till de datum som tidigare har aviserats.

Mvh Styrelsen

Hänt kvartal 3

Tryck här för att se senaste ”hänt”

Hänt Kvartal 2 2019

Hej allesammans,

 

Här kommer senaste hänt.

Brf Dynan 75 år!!!

BRF Dynan fyller 75 år!

BRF Dynan fyller i år 75 år och det ska vi givetvis uppmärksamma! Vi bjuder därför in alla medlemmar i föreningen till att fira detta söndagen den 25 augusti.

Vi ses vid föreningens grillplats mellan klockan 16 och 18. Ta med ett glatt humör – vi står för dryck och lite tilltugg.

Vi kommer att gå igenom styrelserummet för gamla bilder och artiklar från förr. Om någon i föreningen har några gamla bilder eller dylikt från föreningens historia som ni vill visa så får ni hemskt gärna ta kontakt med styrelsen kring detta.

För att underlätta planeringen av evenemanget skulle vi vilja be de som är intresserade att anmäla sig senast den 11 augusti. Detta kan ni göra via ett formulär här, eller genom att lägga en lapp (Vem som kommer samt matpreferenser) i styrelserummets brevlåda. Koden till trapphuset står på lapparna vi satt upp i varje trapphus.

Kort och gott:
• Vad – 75-årsfirande
• När – 25 augusti
• Var – Föreningens grillplats
• Hur – Med dryck, tilltugg och gamla minnen från föreningen
• Anmälan – Via lapp till styrelserummet eller här

Vi ses den 25 augusti!
//Styrelsen

 

 

 

Cykelrensing

Det är nu dags att rensa i cykelrummen.
Vi kommer under vecka 19 (6/5-2019) att märka alla cyklar och annat som står i cykelrummen med ett plastband på styret/handtaget.
Vill du inte att din cykel/annat blir bortrensad tar du bort plastbandet. De saker som har kvar plastbandet måndagen 3/6–19 kommer att tas om hand och förvaras i fyra månader.
Du kan återfå din cykel/annat under denna tid, mot beskrivning. De saker som inte har hämtats ut innan måndagen 7/10–19 kommer att kastas.

Tack för ert samarbete!

Med vänlig hälsning
Styrelsen & Tekniska förvaltningen

Engagera dig i styrelsen!

Vill du vara med och aktivt påverka ditt boende och din närmiljö?

 

Sök styrelsen!

Den 7e maj är det dags för stämma och en av stämmans många viktiga uppgifter är att välja en styrelse. Vi söker därmed medlemmar som vill vara med och påverka föreningens utveckling framöver.

Vad innebär det att vara med i styrelsen?

Vi i styrelsen ses ca en gång i månaden och går igenom beslut, ärenden samt projekt föreningen driver. Beroende på roll tar arbetet lite olika mycket tid i olika perioder, men det känns sällan överväldigande.  Vi får hjälp av HSB och Cemi, som hjälper oss med den dagliga driften och olika projekt.

Projekt vi kikar på just nu är renovering av balkonger, uppfräschning av trapphus, renovering av badrummet vid bastun samt bättre sophantering.

Utöver detta ser vi till att arrangera stämmor och städdagar.

Rollen som styrelseledamot är arvoderad.

Hur söker jag?

Skicka ett mail till valberedning@brfdynan.se och anmäl ditt intresse. Har du fler frågor kring vad styrelsearbetet innebär så får du gärna maila info@brfdynan.se eller kontakta Gustav Byberg på 0701617349.

 

Mvh Styrelsen och Valberedningen i Brf Dynan