Bredbandsbytet till Bahnhof

Bytet har strulat pga att de nya fibertrådarna in i våra fastigheter drogs till fel plats. De praktiska bitarna ska vara klara på måndag. När ni kopplar upp er första gången på Bahnhofs internet så måste ni välja er lägenhet ur er lista för att Bahnhof ska veta vilken router som tillhör vem. Var MYCKET NOGA med att välja rätt lägenhet. Om något krånglar för er så kontakta styrelsen då de har ett direktnummer till Bahnhof som gör att ni inte behöver sitta i lång telefonkö.