Renovering

Följande renoveringsåtgärder alternativt ändringar får ej utföras utan styrelsens tillstånd:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion.
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventiliation eller vatten.
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Till exempel åtgärder kring köksfläkt måste anmälas. Detta påverkar ventilationen i hela fastigheten. Mer info om fläkten finns under sidan ”vanliga frågor”.

Ett minimikrav för att godkänna ovanstående ändringar är att de ska vara fackmannamässigt gjorda. Hör av er till vår fastighetsskötare, Cemi för hjälp kring detta om ni känner er osäkra.

HSB är också en bra källa för information, här är några informationsblad:

Skriv ut och fyll i dokument nedan och posta eller maila till styrelsen. Det är viktigt att vara ute i god tid. Vi hanterar dessa frågor på ordinarie styrelsemöten, vilket vi håller en gång i månaden.

Ändringsansökan