Andrahandsuthyrning

För att hyra ut sin lägenhet i Brf Dynan krävs styrelsens tillstånd. Uthyrning sker ett år i taget, sedan måste nytt tillstånd inhämtas. Det finns ett par saker att tänka på när du hyr ut din lägenhet.

Kom ihåg att…

  • Det fortfarande är du som har ansvaret för din lägenhet, att den sköts på ett sätt som inte påverkar fastigheterna eller grannarna negativt.
  • Att ordningsreglerna även gäller dina hyresgäster, se till att informera dem om vad som gäller.
  • Att föreningen ibland behöver tillgång till din lägenhet, exempelvis har vi nyligen begärt tillträde för att genomföra en stamspolning och en ventilationsbesiktning. Det är ditt ansvar att din hyresgäst ger föreningen tillträde till lägenheten så att arbetena kan utföras.
  • Att du riskerar ditt medlemskap i föreningen om du hyr ut utan tillstånd. Följer du inte processen beskriven på denna sida hyr du ut utan tillstånd.

Angående person som hyr i andra hand

  • Självklart gäller trivselreger precis som vanligt.
  • Var snäll anmäl din adress som c/o
  • Sätt inte upp klisterlapp på namntavlan i entrén ( det är viktigt att medlemmens namn sysn tydligt)
  • Vid brevinkastet på din ytterdör kan du sätta en snygg och tydlig lapp med ditt efternamn textat. Var vänlig täck inte över medlemmens namn på brevinkastet.

Ansökan

Du ansöker om tillstånd för andrahandsuthyrning genom att fylla i blanketten på denna länk.

Blanketten skickar du ifylld till:
HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Om du har några frågor kring andrahandsuthyrning är du mycket välkommen att höra av dig till styrelsen på info@brfdynan.se