Vanliga frågor

Det finns några vanliga frågor som styrelsen ofta får ifrån medlemmarna. Här har vi försökt att besvara några av dem.

Snabb fakta

  • Föreningslokaler: Föreningen har en gemensam bastu, ett snickerirum och en övernattningslägenhet. Övernattningslägenheten hyrs till självkostnadspris, övriga utrymmen nyttjas kostnadsfritt. Barnvagns- och cykelförråd finns i varje fastighet.
  • Förråd: Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en matkällare, extraförråd finns och hyrs ut enligt kölista.
  • Tvättstugor: Tvättstugor finns i tre av de fem huskropparna. Utrustningen byts ut kontinuerligt och håller hög standard. Bokning sker på bokningstavlor med låscylinder. Låscylindern heter Osby 500 och kan köpas hos Great Security i Abrahamsberg (på egen bekostnad).
  • Parkering: Boendeparkering, ansökan hos stockholms stad
  • TV: Kabel-TV från Com Hem, grundutbudet ingår i avgiften.
  • Bredband: Fiber (1000/1000) från Bahnhof ingår i avgiften, alternativt Com Hem via antennjacket.
  • Grovsopor: För återvinning av papper, glas etc. hänvisar vi till återvinningen vid Åkeshovs station. För miljöfarligt avfall hänvisar vi till Bromma återvinningscentral vid Bromma flygfält.
  • Städdagar: Föreningen har två gemensamma städdagar per år, en på våren och en på hösten.

Ritningar till lägenheten

Ta kontakt med Stockholms stad stadsbyggnadskontor.
Där kan du antingen besöka dem på plats och ladda ned digitala ritningar, alternativt använda sig av deras webbtjänst.

Vad gäller för jourutryckningar?

Vi har försökt att alltid understryka att vi ska vara restriktiva med jourutryckningar. Detta eftersom de är dyra för föreningen, för närvarande strax under 3 000 kronor per utryckning. Vi vill därför att ni i första hand kontaktar någon i styrelsen, vissa fel kan lösas genom att någon i styrelsen assisterar er. Exempelvis har alla i styrelsen fått förevisat hur man byter huvudsäkringen till lägenheterna, och har även tillgång till nycklar för detta ändamål. Om ni ringer jouren och felet inte bedöms som akut så kommer ni själva att få stå för utryckningskostnaden!

Jouren är till för de tider då vår vanliga förvaltare CEMI inte finns tillgängliga, deras öppettider är 07.00-16.00 vardagar. Dessa tider ringer vi till dem i första hand.

Självklart ska ni genast ringa jouren om det gäller akuta fel som inträffar kvällar och helger och är skadliga för fastigheten, exempelvis en vattenläcka.

Vem har ansvar för vad i lägenheten?

Grundregeln är att du som boende har ansvar för det som finns inuti lägenheten, föreningen har ansvar för det utanför. Vill du veta mer på detalj vad som tillhör vilken part så hänvisar vi till våra stagdar. Om du har några funderingar om detta är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Bra information finns också i HSB:s broschyr ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” som du kan läsa genom att klicka här.

Jag saknar nycklar till källare och tvättstugor

Varje lägenhet ska ha ett set nycklar som går till trapphusen och sin lägenhet samt en nyckel till källare och tvättstugor. Dessa nycklar tillhör lägenheten och man ska ha fått dem i samband med tillträde. Saknas detta bör lägenhetsinnehavaren kontakta tidigare boende eller beställa nya. Kontakta styrelsen på mail isåfall så ska vi försöka hjälpa till.

Vad gäller för köksfläkten?

Vi får ofta frågor om köksfläkten och det är viktigt att ni väljer rätt typ av fläkt om ni exempelvis renoverar köket, eller om den befintliga fläkten behöver bytas ut. Fläktarna i våra kök är av en typ med konstant gång, de snurrar alltså hela tiden. Det är viktigt eftersom fläkten fungerar som central ventilation för hela lägenheten och i synnerhet badrummet. Om fläkten inte fungerar finns en risk för fuktskador och andra problem.
Den fläkt som ska vara är en JBDB-99-05-0 Fläktwoods med en kondensator JBDA-99-03-01.

När ni ska byta fläkt rekommenderar vi att ni kontaktar en ventilationsspecialist, alternativt kontaktar vår förvaltare Cemi, för råd.

Övrigt att tänka på vid köksrenovering

Det är förstås viktigt att arbeten som rör el och vatten utförs av ansvarsförsäkrad fackman. En extra sak att tänka på är att det tidigare var gasspis i våra hus. Detta gör att det i vissa fall kan finnas kvar gasledningar i väggarna i köket. I många fall har de tagits bort vid tidigare renoveringar, men inte alltid. Om det finns gasledningar kvar måste dessa tas bort av en hantverkare som är certifierad att utföra den typen av arbeten.

Hur ändrar jag mitt namn på dörren?

Vanligtvis brukar Cemi, vår fastighetsförvaltare, byta namnskylten strax efter inflytt/överlåtelse. Ifall du vill göra någon ändring på namnskylten så är det bara att höra av dig till dem.

Jag behöver en ny låscylinder till tvättstugebokningen

Kontakta Cemi för detta så kommer de att hjälpa dig.