Felanmälan

Teknisk förvaltning
Föreningens tekniska förvaltning sköts av Cemi (f.d. Storholmen) och felanmälan ska i första hand ske till dem. Du kan antingen felanmäla via telefon eller via webben. Du når dem på:

Felanmälan via telefon (kl. 07.00-16.00 vardagar):
0774-400 990

Felanmälan via webben (dygnet runt alla dagar):
http://www.cemi.se (välj felanmälan)

Cemi kan även hjälpa dig med arbeten i din lägenhet, exempelvis att sätta upp lampor eller rensning av avloppet. Notera att dessa arbeten bekostas av den boende själv, inte av föreningen.

För akuta ärenden på kvällar och helger har vi en fastighetsjour du kan ringa. Notera att jouren är reserverad för verkligt akuta ärenden som exempelvis vattenläckor. Eftersom varje jourutryckning kostar föreningen flera tusen kronor kommer en bedömning att göras i varje enskilt fall. Om utryckningen inte är att betrakta som akut så får den boende själv betala för den. Detta för att undvika orimliga kostnader för föreningen och i förlängningen medlemmarna! Ett vanligt fel är att huvudsäkringen i källaren går, kontakta i så fall en medlem i styrelsen så kan du få hjälp med att byta huvudsäkringen, snabbt och kostnadseffektivt. Om du är osäker på vad som kan anses som ett akut ärende, kontakta någon i styrelsen först.

Ekonomiförvaltning
Brf Dynan har HSB Stockholm som ekonomisk förvaltare. Det är dit du vänder dig med frågor om månadsavgifter, avier etc.

Kontakta HSB Stockholms medlemsservice på telefon 010-442 11 00