Lägenheter

I alla lägenheter finns:

  • Basutbudet från Com Hem
  • Bredband från Bredbandsbolaget (from 1 okt 2013)
  • Vatten
  • 1 förråd
  • 1 matföråd
  • 1 nyckel till tvättstugan
  • Säkerhetsdörr

Det finns snabbsäkringar i proppskåpen.
3 fas är draget för spis.

Dubbel glas fönster ska sitta i alla lägenheter.

Ritningar för lägenheterna (komprimerad zip-fil).

OBS !

Brf Dynan kan inte hållas ansvarig för eventuell skada av vad slag de må vara, som uppkommer som en följd av användning eller förlitan på information som ges på denna webbplats.
Alla ändringar som görs på lägenheternas utformning ska rapporteras till Dynans styrelse.