Välkommen till Brf Dynan i Bromma

Om du är intresserad eller nyfiken på att ingå i styrelsen, kontakta föreningens valberedning så berättar de mer: valberedning (@) brfdynan.se

2024-05-07: Här kan du ladda ner Årsredovisning 2023, Motion gällande barnvagnsboxar, Styrelsens yttrande på inkommen motion, och Valberedningens förslag till ny styrelse.

Hänt

  • Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan, Åkeshovshöjden
    Stadsbyggnadskontorets inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 m.fl., invid Åkeshovshöjden i stadsdelen Åkeshov, S-Dp 2022-15257. PDF nedan, kan laddas ned:
  • Justering av avgift
    Kära medlem i Brf Dynan! År 2024 ser vi bli ett år med kraftigt ökade kostnader för föreningen. Detta medför att årsavgiften f.om. januari kommer att justeras upp med 30%. Följande punkter är de kostnader som har störst påverkan: […]
  • Hänt i brf Dynan – Hösten 2023
    Städdag Söndag den 8 oktober är det dags för höststädning i föreningen. Vi kommer att arbeta utomhus och avsluta med gemensam korvgrillning. Mer information kommer framöver. Cyklar och cykelförråd Kom ihåg att ta in din cykel när cykelsäsongen tagit […]

Read Brf Dynan news in English here.


Är du nyinflyttad?

Välkommen till Brf Dynan. Föreningen omfattar fem huslängor med totalt 144 lägenheter, huvudsakligen 1 – 3 rum och kök. På Snörmakarvägen finns några större lägenheter i den del som tidigare varit mjölk-, kött- respektive speceriaffär. I föreningen har vi bastu, snickarbod och gästlägenhet som boenden får hyra mot en mindre kostnad.

Dynan har varit HSB-bostadsrättsförening ända sedan fastigheterna byggdes 1945-46. I föreningen finns en lång tradition av att förvaltningen (ansvaret av föreningens skötsel och ekonomi) hanteras av en styrelse som består av ordinarie ledamöter och suppleanter. I tillägg till ordinarie ledamöter och suppleanter ingår även en HSB-ledamot som deltar vid samtliga styrelsemöten.

Som medlem i Dynan har du investerat i ett medlemskap i föreningen och nyttjanderätt till en lägenhet. Det betyder också att du har en viktig roll i föreningen. Tillsammans bestämmer vi över vår gemensamma miljö. Genom att vårda och hålla efter våra gemensamma ägodelar kan kostnaderna hållas nere och vi får en trevlig och trivsam omgivning. En kostnadseffektiv förvaltning som bland annat bidrar till rimliga boendekostnader är ett viktigt mål för oss.

Information till nyinflyttade i Brf Dynan finns här

Nära till naturen