Justering av avgift

Kära medlem i Brf Dynan!

År 2024 ser vi bli ett år med kraftigt ökade kostnader för föreningen. Detta medför att årsavgiften f.om. januari kommer att justeras upp med 30%.

Följande punkter är de kostnader som har störst påverkan:

  • Vi har 2 lån på sammanlagt 23 miljoner som kommer justeras upp från 0,5%, respektive 0,77% ränta till närmare 5%. Räntekostnaden går därmed från 115 000 kr till 1 150 000 kr.
  • Fjärrvärmeleverantören Stockholm Exergi höjer sina priser med 12%. Detta innebär nästan 200 000 kr för oss. Detta har vi överklagat och därefter förhandlat med Exergi om, men det har ännu inte gett resultat. Vi har nu ansökt om medling i ärendet hos Energimyndigheten.
  • Stockholm vatten och avfall höjer sina priser med 25%.
  • Underhållsarbete behöver utföras för att hålla våra fastigheter i gott skick. Bland annat har en inspektion av våra stammar utförts under hösten som visat att åtgärder behövs på avloppets luftningar. Det är arbete som inte kommer innebära ingrepp i lägenheter, utan det utförs från vinden och i källaren. Dessa arbeten måste utföras och pengar därtill åsidosättas.

I samtal med vår ekonomiska rådgivare på HSB så har det framkommit att nästan alla föreningar slås av dessa kraftiga höjningar och många av betydligt värre än 30%. Det är förståeligt att höjningen väcker reaktioner och slår hårt mot redan ansträngda plånböcker. Det slår hos oss alla som gemensamt bär föreningens kostnader.

Om det finns några frågor så är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen på info @ brfdynan.se

Tack för visad förståelse!