Trivselregler

Våra trivselregler kan du även läsa här (PDF).

Sopor

Mat- respektive hushållsavfall
I trappuppgångarna finns sopkärl placerade på bottenvåningen. Från och med hösten 2020 kommer varannan port märkt för mat- respektive hushållsavfall. Inkasten på insidan plomberas och det går endast att lägga sina sopor från utsidan. Åtgärden beror på lagkrav från och med årsskiftet 2020/2021.

Övrigt skräp
I föreningen finns inga grovsoprum. Du ansvarar själv för att slänga allt som inte är hushållsavfall på återvinningen. Inga sopor eller avfall får lämnas i föreningens gemensamma utrymmen. I samband med städdagarna, vår och höst, hyr föreningen en container under några dagar. Där kan medlemmarna slänga övrigt skräp.

Hänsyn
Trapphus, källare och utomhusmiljö: alla boende måste visa hänsyn till varandra genom att inte kasta skräp och fimpar från balkonger, i närheten av entréer, vid grillplatsen eller på föreningens övriga mark. Vi vill trivas i vår förening!

Grill- och rökning

Det är förbjudet att använda kol- eller gasolgrill på balkonger eller i direkt anslutning till dessa. Styrelsen har i denna fråga valt att följa rekommendationer från HSB:s jurister och sakkunniga inom brandskydd. Då många medlemmar önskar grilla på sin balkong/uteplats och väljer styrelsen att tills vidare godkänna användandet av elektriska grillar, som inte är farliga på samma sätt som kol- och gasolgrillar. Du kan också grilla på föreningens grillplats, ta med egen kol!

Vad gäller rökning på balkong så ber vi er notera att balkongen är direkt utanför sovrummet och att rök från underliggande balkonger tyvärr kommer in till grannen. Visa hänsyn – ingen vill ha ett rökfyllt sovrum!

Lugnt i huset

Högljudda reparationsarbeten ska utföras dagtid under vardagar. Enklare reparationsarbeten får utföras vardagar mellan 07:00 – 21:00 och under helger mellan 09:00 – 18:00. Det är inte tillåtet att flytta tunga möbler, spela hög musik, ha hög volym på radion eller TV:n mellan kl. 22.00 – 07:00 på vardagar och mellan 00:00 – 09:00 på helger. Visa sunt förnuft och stör inte dina grannar.

Dörrar/portar

Alla entrédörrar och övriga utgångar ska alltid hållas stängda/låsta för att minska risk för inbrott och andra ovälkomna besök. För att beställa extranycklar – ta kontakt med styrelsen.

Husdjur

Det är tillåtet att rasta husdjur i bostadsområdet, men inte i planteringar, på lekplatser eller i anslutning till entréerna. Hundbajs plockas självklart upp. Din granne kanske är rädd, allergisk eller helt enkelt inte vill hälsa på främmande djur, se därför till att ha din hund (eller katt) kopplad inom bostadsområdet.

Uthyrning i andra hand

Andrahandsuthyrning tillåts endast efter styrelsens godkännande, se Dynans hemsida för ytterligare information. Notera att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att även andrahandshyresgästen följer föreningens stadgar och dessa trivselregler.

Tvättstuga

Bokning görs med låscylinder på avsedd tavla. Om du behöver ny nyckel kontaktar du fastighetsförvaltaren CEMI. Efter tvättiden ska låset flyttas till tavlans parkering alternativt till ny tvättid. I övrigt ska reglerna som är uppsatta i tvättstugorna följas.

Felanmälan

Det är viktigt att alla boende anmäler fel som rör föreningens gemensamma egendom till Dynans fastighetsskötare. Kontaktinformation finns i samtliga trapphus.

Styrelsen i BRF Dynan, september 2020