Styrelsen

Styrelsen i Brf Dynan består efter stämman i maj 2019 av följande personer:

Lisa Brouwers, Ordförande
Jonas Eriksson, Vice ordförande
Samuel Jangenstål, Kassör
Caroline Fondelius, Sekreterare
Sarah Cornell, Ledamot
Benjamin Carlsson, Ledamot
Maria Bane, Ledamot
Per Pettersson, Ledamot
Hanna Neumann, ledamot (HSB)

Styrelsen kontaktas enklast genom e-post info@brfdynan.se

Telefonnummer till enskilda styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i varje port.