Styrelsen

Styrelsen i Brf Dynan består efter stämman i november 2023 av följande personer:

Benjamin Carlsson, Ordförande
Per Pettersson, ledamot
Lisa Brouwers, ledamot
Niklas Ekholm, ledamot
Jonas Eriksson, ledamot
Emma Strålberg, ledamot
Max Aurosell, ledamot
Elin Vallmo, ledamot
Hanna Neumann, ledamot (HSB)

Styrelsen kontaktas enklast genom e-post info@brfdynan.se

Telefonnummer till enskilda styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i varje port.