Styrelsen

Styrelsen i Brf Dynan består efter stämman i maj 2019 av följande personer:

Benjamin Carlsson, Ordförande
Per Pettersson, Vice ordförande
Lisa Brouwers, Ekonomiskt ansvarig
Caroline Fondelius, Sekreterare
Niklas Ekholm, ledamot
Jaime Calvo, ledamot
Maria Bane, ledamot
Jonas Eriksson, ledamot
Hanna Neumann, ledamot (HSB)

Styrelsen kontaktas enklast genom e-post info@brfdynan.se

Telefonnummer till enskilda styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i varje port.