Dokument

Här kan finns dokument som kan vara intressanta för Brf Dynans medlemmar och även de som är spekulanter på en lägenhet i Brf Dynan. Breven ligger i PDF-format. För att kunna läsa dem krävs gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader som du laddar ned genom att klicka här.

Stämmoprotokoll

Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2021 (Hölls 2022)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2020 (Hölls 2021)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2019 (Hölls 2020)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2018 (Hölls 2019)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2017 (Hölls 2018)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2016 (Hölls 2017)
Protokoll från Brf Dynans extrastämma 2016
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2015 (Hölls 2016)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2014
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2012
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2011

Årsredovisningar

Årsredovisning Brf Dynan 2021 Årsredovisning Brf Dynan 2020
Årsredovisning Brf Dynan 2019
Årsredovisning Brf Dynan 2018
Årsredovisning Brf Dynan 2017
Årsredovisning Brf Dynan 2016
Årsredovisning Brf Dynan 2015
Årsredovisning Brf Dynan 2014
Årsredovisning Brf Dynan 2013
Årsredovisning Brf Dynan 2012

Övrigt
Brf Dynans stadgar
Energideklaration
Vem ska underhålla bostadsrätten? En broschyr från HSB
Renovering – ändringsansökan