Cykelrensning för 2019

Det är nu dags att rensa i cykelrummen.
Vi kommer under vecka 19 (6/5-2019) att märka alla cyklar och annat som står i cykelrummen med ett plastband på styret/handtaget.
Vill du inte att din cykel/annat blir bortrensad tar du bort plastbandet. De saker som har kvar plastbandet måndagen 3/6–19 kommer att tas om hand och förvaras i fyra månader.
Du kan återfå din cykel/annat under denna tid, mot beskrivning. De saker som inte har hämtats ut innan måndagen 7/10–19 kommer att kastas.

Tack för ert samarbete!

Med vänlig hälsning
Styrelsen & Tekniska förvaltningen