Färdigställda balkonger – Knypplerskevägen 24-34

I det närmsta alla utvändiga arbeten med balkongerna i ”Etapp 1” (Knypplerskevägen 24-34 är klara. Besiktningen genomfördes med gott resultat och nu återstår endast mindre besiktningsanmärkningar innan fasadställningen demonteras och boende på KV24-34 äntligen får komma ut i vårsolen!

Så snart fasadställningen är demonterad påbörjas markåterställningen med städning, justering av markskador och grässådd innan det blir helt som valigt igen.

Arbetena med ”Etapp 2” (Knypplerskevägen 36-42, Snörmakarvägen 45-51) pågår nu återigen för fullt med bilning, förberedelser för gjutning och annat. Besiktningen för ”Etapp 2” är PLANERAD till 14 Juni. Datumet är att betrakta som preliminärt och kan komma att tidigareläggas. Mycket hänger på temperaturerna nu under våren. Vi hoppas på en varm vår och försommar!

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att skicka ett mail till balkong@brfdynan.se så ska jag försöka att svara så snart tillfälle ges och informationen finns.

Med vänlig hälsning
Oscar Engström – Projektledare, HSB Stockholm