Avgiftshöjning från och med 1 april 2022

Driftkostnaderna för våra fastigheter ökar varje år, men någon höjning på avgiften har inte gjorts på över ett decennium. Därmed är det dags för en höjning.

Vi ser även ett behov att öka vårt sparande och amortera på våra lån så vi i framtiden kan göra de nödvändiga investeringar som krävs för att förvalta våra vackra fastigheter. En femprocentig (5%) höjning ger oss möjlighet att börja bygga upp kassan för de investeringarna.