Hänt vintern 2022

Motioner

Vi vill påminna om att motioner till Dynans årsstämma, enligt föreningens stadgar, ska vara inlämnade innan den sista februari. Föreningens medlemmar kan inkomma med motioner. På HSB:s hemsida finns information om hur motionen bör vara formulerad.

Brf Dynan behöver DIG!

I år väljer flera ledamöter samt vår internrevisor att inte fortsätta ytterligare en mandatperiod i Dynans styrelse, så fundera gärna på vad du kan bidra med i vår förening. Kontakta föreningens valberedning så berättar de mer: valberedning@brfdynan.se

Avgiftshöjning 5% från och med 1 april 2022

Vi har under flera år blivit rekommenderade att justera avgifterna och nu kommer det ske för första gången på över ett decennium. Ytterligare information finns här på hemsidan.

Bredbandsbyte

Nya routrar är på väg till föreningen. Tisdagen den 25 januari kommer Bahnhof att byta ”switchar” och hela bytet kommer ta cirka fyra timmar. Under den tiden får vi räkna med att vara utan internet hela eller delar av tiden. Ytterligare information finns här på hemsidan och delas även ut.  

Markarbeten upphandlade

Styrelsen har inhandlat markarbeten som kommer påbörjas efter semester i augusti. Arbetena omfattar bland annat att tre trappor på Snörmakarvägen åtgärdas och markarbeten och asfaltering kommer även göras på vissa utvalda adresser på Knypplerskevägen.

Städdag

Vårens städdag är planerad till den 24 april, alltså lite tidigare än vanligt. Tidigareläggningen gör vi för att jobba med jordförbättringar innan rabatterna har blivit för yviga. Som vanligt kommer vi hyra en container så att medlemmar kan passa på att kasta tillåtet skräp det vill säga sådant som INTE är färgburkar, elektronik eller vitvaror.

Visa hänsyn – Flytta bilen på städdagen

Var snäll kom ihåg att flytta bilen på städdagen som är måndag på Knypplerskevägen och onsdag på Snörmakarvägen. En felparkerad bil gör att cirka 15 meter av gatan inte blir plogad, vilket ställer till problem för alla som vill parkera.

Än en gång – Sopor är ingen skitsak

På Knypplerskevägen 24 – 42 tenderar boende att kasta avfallet i behållarna i riktning mot Brommaplan. Dessa sopkärl blir överfulla medan det finns gott om plats i kärlen åt andra hållet. Var snälla och tänk till lite här.

Med förhoppning om en fin vårvinter!
Styrelsen, brf Dynan