Hänt i brf Dynan – sommaren 2020

Fastighets- och brandsyn

Styrelsen har tillsammans med HSB genomfört den årliga besiktningen av alla fastigheter. Vi påminner om att fastighetens rördragning inte får användas som hyllor för förvaring då det finns risk för skador med kostsamma reparationer till följd. Som en följd av brandsynen har även nya, galler som går att låsa upp installerats i gästis och styrelserummet.

Balkongrenovering

Vi inväntar ett slutgiltigt anbud och detaljplan för balkongrenoveringen. När vi har det på plats kommer vi att gå ut med mer information och hållpunkter inför höstens balkongrenovering.

Mark

Samtliga rabatter har städats och även gödslats, så vi hoppas att vår utemiljö håller sig välskött under sommaren. Medlemmar har uttryckt synpunkter på rabatten på gaveln vid Snörmakarvägen 51 och vi kan berätta att den kommer förnyas helt i höst. Vi planerar även för nyttjande av ytorna vid gaveln på Knypplerskevägen 21, samt ytan mellan 28 och 30. Fortsättning följer…

Sopsortering

I höst kommer vi att införa sortering av mat- respektive hushållsavfall. Gå gärna in på vår hemsida www.brfdynan.se och läs mer information från Stockholm Vatten och Avfall.

Grillplatsen

Grillen har nog aldrig blivit så väl nyttjad som denna vår/sommar. Det är verkligen jättetrevligt. Kom ihåg att lämna platsen i det skick du vill möta när du själv ska grilla.

Com Hem

Den 8:e september går Com Hem helt över till digitala tv-sändningar. Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-TV på din tv hemma. Mer information hittar du på vår hemsida alt. på www.comhem.se/digitalisering

Med förhoppning om en fortsatt fin sommar!
Styrelsen, brf Dynan