Information om balkongrenoveringen

Available in English here.

Nu har som ni säkert märkt balkongrenoveringen pågått en tid och man har nyligen gått in i nästa deletapp.

Balkongprojektet har stött på en del överraskningar som tyvärr har gjort att man behövt förlänga tidplanen för den etapp man är på, men även tiden för den etapp som kommer. Så är det ofta när man renoverar äldre hus, tyvärr.

Balkongerna på etapp 1 (där ställning står monterad idag) planeras att stå klara till vecka 12.

Man kommer att etablera byggställning tidigare än väntat på Etapp 2 (Knypplerskevägen 36-42 och Snörmakarvägen 45-51) under vecka 3 för att göra allt man kan för att balkongerna ska stå klara till sommaren. Som det ser ut i nuläget finns det ingenting som gör att detta skulle vara en orimlig tidplan, men som sagt, mycket kan hända i gamla hus.

Balkongentreprenören (Dipart) kommer att gå på juluppehåll mellan 23 december och 10 januari. Då kommer arbetsplatsen och intilliggande ytor att städas av så långt det är möjligt för att göra det så fint som möjligt inför helgerna. Inget arbete kommer alltså att bedrivas och såväl entreprenör som boende får välförtjänt lugn och ro.

Dipart har även tagit fram en offert för de medlemmar som önskar att glasa in balkongerna. Mer information kring denna i ett separat utskick.

Har du som boende några frågor avseende balkongrenoveringen så är ni välkomna att skicka ett mail till balkong@brfdynan.se. På den adressen så svarar jag på frågor kring renoveringen, högt som lågt.

Detta är en av de få kanalerna för information som finns idag. Planeringen med att hålla informationsmöten likt innan har tyvärr grusats av den pågående pandemin.

Jag, Dipart och styrelsen önskar nu er en riktigt god jul!

Med vänlig hälsning
//Oscar Engström – Projektledare, HSB Stockholm