Ordinarie föreningsstämma 2021 i Brf Dynan den 18 maj

Covid-19: För att möjliggöra att stämma hålls på ett säkert sätt, utan smittrisk, beslutade Riksdagen förra året att stämma kan hållas genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Efter dialog med HSB Stockholm har styrelsen i Brf Dynan beslutat att stämman i år genomförs utan fysisk närvaro. Medlemmarna deltar enbart genom poströstning.

Detta innebär att:

  • Medlemmarna röstar via en poströstsedel som delas ut i brevlådan. Som alltid gäller: 1 röst per lägenhet, och att om mer än en person äger en bostadsrätt tillsammans har de ändå enbart 1 röst på stämman. Vidare, om samma person äger mer än en bostadsrätt har hen ändå 1 röst på stämman.
  • Ifylld och undertecknad poströstsedel lämnas senast den 17 maj i brevlådan till styrelserummet på Knypplerskevägen 32, nedre botten, portkod 1661.
  • Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.
  • Poströstsedeln innehåller en dagordning som innehåller alla förslag till beslut som skall hanteras. Efter varje förslag till beslut kommer det finnas två svarsalternativ: Ja och Nej.
  • Stämman genomförs formellt den 18 maj kl. 19.00 då en stämmoordförande och minst två rösträknare och justerare går igenom inkomna röster. Inga medlemmar kan alltså pga. rådande pandemi delta i någon fysisk stämma 2021.
  • Presentationen av röstningen kommer ske genom att protokollet publiceras på föreningens hemsida www.brfdynan.se (eller via epost efter förfrågan).
  • En formell kallelse med dagordning och poströstsedel och information kring röstning via ombud, frågor till styrelsen, etc. delas ut senast den 26 april. Samtidigt delas årsredovisningen ut för föreningens verksamhet 2020-01-01 — 2020-12-31.

Vänliga hälsningar
Styrelsen