Uppdatering av stadgarna

Styrelsen har tidigare informerat om den pågående diskussion som föreningen haft med HSB:s jurister gällande föreningens ansvarsfördelning av köksfläkt och spiskåpa i enlighet med föreningens stadgar.

I samband med Dynans föreningsstämma 2016-06-28 samt extrastämma 2016-12-15 har röstberättigade medlemmar fått möjlighet att rösta för eller emot en stadgeändring, där de nya stadgarna innebar att bostadsrättsinnehavaren har ett underhållsansvar för köksfläkten i sin lägenhet och belastas således kostnader för byte av köksfläkt. Majoriteten av medlemmarna röstade för en stadgeändring varpå beslutet även fastställdes.

För att en stadgeändring ska vara giltig behöver den registreras hos Bolagsverket, styrelsen har efter stämmobeslutet skickat in stadgeändringen för registrering men av oförklarlig anledning har den inte registrerats hos Bolagsverket. Det finns ingen tidsgräns för när en stadgeändring senast måste registreras hos Bolagsverket efter ett stämmobeslut, därav har styrelsen på nytt skickat in stadgeändringen till Bolagsverket och fått den registrerad 2020-03-04. Bifogat finns de uppdaterade stadgarna.

Stadgeändringen innebär att enligt §31 punkt 12 ansvarar bostadsrättshavaren för att underhålla, reparera och bekosta åtgärder beträffande köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd. Vidare ska bostadsrättsinnehavaren följa de anvisningarna som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende bl.a. ventilation, åtgärderna ska alltid utföras fackmässigt.

Föreningens ventilationssystem är uppbyggt med kryddhyllefläkt med tillhörande spiskåpa som styr denna, ventilationskanal från badrum är även påkopplad mot kryddhyllefläkten. Varje lägenhet är sitt eget ventilationssystem som alla utgör en del av husets ventilation. För att ventilationen ska fungera och uppnå godkända flöden så måste spiskåpa och köksfläkt vara av fungerande modell.
Franska Bukten har tittat på möjliga lösningar och offererat en nyare variant av befintliga köksfläktar med spiskåpa som ger en fungerande ventilation.

För de medlemmar som tidigare fått anmodan om att åtgärda de anmärkningar som framkommit i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen av Franska Bukten, kommer inom de närmsta veckorna få en ny anmodan om att beställa och bekosta åtgärder av de anmärkningar ni fått.
Möjligheten att beställa åtgärder av Franska Bukten kommer att finnas.

Om ni har frågor gällande ovanstående är ni välkomna att kontakta
vår fastighetsförvaltare Emma Thunell från HSB.

Emma.thunell@hsb.se

/ Styrelsen

De uppdaterade stadgarna

PS: Dessa finns också på sidan Dokument