Hänt i brf Dynan – sommaren 2021

Årsmöte

Vårt årsmöte genomfördes med poströstning den 18 maj. Protokollet från mötet finns publicerat på hemsidan brfdynan.se. Du som inte har möjlighet att gå in på hemsidan kan be om en utskrift. Var snäll kontakta någon i den nya styrelsen och be om det. Informationen i entrén är uppdaterad. Nästa år kommer flera ledamöter samt vår internrevisor att avgå ur styrelsen, så fundera gärna över sommaren på vad du kan bidra med i vår förening. Kontakta föreningens valberedning så berättar de mer: valberedning@brfdynan.se

Städdag

Stort tack till alla er som deltog vid vårens städdag den 9 maj! Det var extra roligt att se så många nya ansikten. 

Status balkonger

Projektet är tack och lov snart över. Besiktning av etapp två sker den 21 juni. Går den bra, vilket den borde, så ska boende få tillgång till sin balkong så snart som möjligt. Dipart kommer inte gå på semester innan alla balkonger är klara. Arbete för att återställa mark och dylikt kommer pågå ett tag till. Slutbesiktning av hela projektet sker den 16 augusti. Har man anmärkningar som behöver åtgärdas så ska de förmedlas via e-post till balkonger@brfdynan.se.

Inglasningar är lite försenade pga att alla balkonger skiljer i mått, vilket gör att de inte har kunnat beställas förrän balkongerna varit nästan klara. De som beställt inglasning ska bli kontaktade inom kort.För ytterligare frågor så hänvisar vi till Dipart och Oscar på HSB som ni når på balkonger@brfdynan.se

Förråd

Alla som har ett extraförråd kommer kontaktas separat med information om kommande prisjusteringar sex månader i förväg. 

Gästis

Under balkongprojektet har även Gästis upprustats rejält av Emma Strålberg som är ny ansvarig för uthyrningen. I samband med detta har vi beslutat att justera avgiften till 350:- per natt, vilket fortfarande är förmånligt med tanke på att det finns hela sex sovplatser. På hemsidan finns nu även en kalender där medlemmarna själva kan se bokningsläget. 

Till sist

På initiativ från en medlem har styrelsen beslutat att stödja den våldspreventiva metoden Huskurage. Vi börjar med att lägga upp information på hemsidan. 

Det var nu 10 år sedan föreningen genomförde en stamspolning och i höst är det dags igen. Då kommer det krävas tillträde till samtliga lägenheter.

 Nu när många är bortresta under sommaren är det extra viktigt att vi ser till att portar till entréer och cykelrum är låsta och att vi hjälps åt att ha lite extra koll i området. Det är också viktigt att vi är medvetna om att HSB, Cemi och styrelsen har begränsad bemanning under semestertid.

Med förhoppning om en fin sommar!

Styrelsen, brf Dynan