Renovering av balkonger

Available in English here.

Dipart Entreprenad har fått uppdraget att renovera balkongerna på Knypplerskevägen 28-42 samt Snörmakarvägen 45-51. Tidplan för utförandet är ca 6 månader med två etappindelningar.

Etapp 1: Knypplerskevägen 24- 28 samt 30-34 (ca 12 veckors entreprenadtid).

Etapp 2: Knypplerskevägen 36-42 samt Snörmakarvägen 45-51 (ca 12 veckors entreprenadtid).

Arbetet startar vecka 40, 2020 med att bygga ställning på Knypplerskevägen 24-28. Arbetet med ställningen fortsätter sedan på Knypplerskevägen 30-34. Ställningsarbetet kommer att pågå i c:a 1-2 veckor per hus.

Ett störande moment under entreprenaden kommer att vara rivningsarbetet med balkongplattorna. Rivningsarbetet förväntas starta direkt efter färdigmonterad ställning, separat information gällande start av bilning aviseras några dagar innan start.

Viktigt att boende på Etapp 1 snarast, dock senast söndagen 2020-10-04 plockar bort alla personliga föremål från balkongen så att den är helt tom. Detta inkluderar trallar, markiser m.m. Invändigt tas värdefulla föremål bort som står på fönsterbänkar samt annat övrigt i nära anslutning till balkongen. Vibrationer från maskinerna kan leda till att de faller och går sönder.

De tunga bilningsarbetena, som kommer att innebära mycket buller, kommer att pågå ca två veckor vid två tillfällen per hus. Därefter kan bullrande arbeten förekomma till och från under hela entreprenadtiden fast i mindre omfattning.

Balkongarbetet bedrivs från ställning och endast utifrån. Tidvis kommer fönster och fasaden vara täckt med plast och väv vilket tyvärr kommer att begränsa eller helt förhindra er utsikt.

Våra arbetstider är kl 07.00 – 18.00. Vi kommer ej utföra bullrande arbeten före kl. 08:00 och efter kl 16:00.

Om Ni har frågor kring entreprenaden går det bra att ringa eller maila.

Med hopp om ett gott samarbete!

Martin Migic, platschef, 076-003 60 05 martin@dipart.se
Emiljan Llambro, platsbas, 076-003 60 14 emiljan.llambro@dipart.se